Wiadomości

Doskonalili zabezpieczenie imprez na grodzieckim stadionie

Na terenie Stadionu RKS - Grodziec odbyło się szkolenie praktyczne, w którym udział wzięli policjanci nietatowego pododdziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Jego celem było doskonalenie umiejętności w zakresie przywracania ładu i porządku publicznego podczas imprez masowych. Ćwiczenia prowadził dowódca plutonu asp. Kamil Dziura

Trwające kilka godzin szkolenie na będzińskim stadionie RKS- Grodziec miało na celu przede wszystkim zgranie ze sobą policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego, będą interweniować w pododdziałach zwartych. Najważniejszymi elementami przeprowadzonego treningu było sprawdzenie mobilności pododdziału, jak również tworzenie tyralier. Nabywanie i utrwalanie takich umiejętności jest niezbędne podczas stadionowych zamieszek, dlatego tego typu ćwiczenia powtarzane będą cyklicznie.

 

  • POLICJANCI NPP ĆWICZYLI NA GRODZIECKIM STADIONIE
  • POLICJANCI NPP ĆWICZYLI NA GRODZIECKIM STADIONIE
  • POLICJANCI NPP ĆWICZYLI NA GRODZIECKIM STADIONIE
  • POLICJANCI NPP ĆWICZYLI NA GRODZIECKIM STADIONIE
  • POLICJANCI NPP ĆWICZYLI NA GRODZIECKIM STADIONIE
  • POLICJANCI NPP ĆWICZYLI NA GRODZIECKIM STADIONIE