Liczba policjantów w polskiej policji - fakty - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Liczba policjantów w polskiej policji - fakty

Data publikacji 02.07.2019

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w polskiej Policji służyło 98 711 policjantów. Aby rzetelnie porównać stan etatowy Policji na przestrzeni lat należy przyjąć konkretną datę - najwłaściwszą wydaje się być dzień 31 grudnia.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich 8 lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225). Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 etatów i wynosi 103 309, a nie jak w latach wcześniejszych 102 309.

W 2018 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 711 policjantów, a więc  więcej, aniżeli w latach 2010-2014 i podobnie, jak w latach 2015-2017.

 

Rok Stan etatowy Stan zatrudnienia Odejścia styczeń - maj
2010-12-31 102 309

 

97 416

 

2324
2011-12-31 102 309

 

97 366

 

3060
2012-12-31 102 309

 

96 225

 

3394
2013-12-31 102 309

 

97 697

 

2464
2014-12-31 102 309

 

98 804

 

1559
2015-12-31 102 309

 

98 843

 

1382
2016-12-31 102 309

 

99 938

 

2040
2017-12-31 103 309

 

98 721

 

2708
2018-12-31 103 309

 

98 711

 

2239

 

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, w 2012 roku, w okresie styczeń - maj, odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby jak i najniższy stan zatrudnienia. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Obecnie stan zatrudnienia jest większy, niż choćby w latach 2010-2013 i podobny jak w latach 2014-2018.

Przypomnijmy również, że na koniec 2016 roku polska Policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie ok. 2,5%, a w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie.

 

Zatrudnienie policjantów w KGP

Warto wyjaśnić również mity na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy. Otóż w Komendzie Głównej Policji zatrudnionych jest 770 funkcjonariuszy Policji. Zdecydowanie większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji, a w służbach  wspomagających to np. 2 policjantów w Biurze Finansów, 18 w Biurze Logistyki czy 13 w Biurze Bezpieczeństwa Informacji.

 

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie zaobserwowano w latach tzw. kryzysu światowego). To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata  oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o zostaniu policjantem powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

Chętnych do Policji nie brakuje - stawiamy jednak dużą wagę "na jakość". W zeszłym roku chętnych do wstąpienia w szeregi Policji było 17660 osób, a z różnych przyczyn odrzuconych zostało 13186 osób.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku statystycznie 4 kandydatów przypadało na jedno wolne miejsce. W 2019 roku planujemy przyjąć do służby około 4,5 tys. nowych policjantów.

KGP