Wiadomości

Koncert "Guns N' Roses" - zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 09.07.2018

Dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, odbędzie się koncert zespołu "Guns N' Roses". W związku z tym wydarzeniem należy się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów na głównych arteriach komunikacyjnych aglomeracji śląskiej, a w szczególności na drogach dojazdowych w rejon Stadionu. W ciągu drogi krajowej nr 79 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły poniżej.

Dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, odbędzie się koncert zespołu "Guns N' Roses". W związku z tym wydarzeniem należy się spodziewać wzmożonego ruchu, w szczególności na drogach dojazdowych w rejon Stadionu. W ciągu DK-79 ((ul. Chorzowska w Katowicach oraz ul. Katowicka w Chorzowie), w celu usprawnienia ruchu pojazdów, a jednocześnie zminimalizowania mogących powstawać utrudnień w ruchu, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na następujących odcinkach dróg:

Miasto Katowice:

  • ulica Chorzowska - na odcinku od ulicy Dębowej do granicy z Chorzowem - obowiązywać będzie zakaz zawracania oraz zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, że pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu;
  • ulica Bracka - od DTŚ do ulicy Chorzowskiej - obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, że pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu;
  • takie samo oznakowanie, jak wskazane powyżej, zostanie wprowadzone na pasie rozdzielającym jezdnie w ciągu ul. Chorzowskiej - od wjazdu na Rondo Sławika do ul. Katowickiej;
  • ulica Chorzowska - obowiązywać będzie zakaz wjazdu w osiedle 1000–lecia (zakaz nie dotyczy wjazdu dedykowanego dla autobusów komunikacji miejskiej).

Miasto Chorzów:

  • ulica Parkowa - wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Katowickiej w kierunku ulicy Kościuszki;
  • wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Parkową.

Na skrzyżowaniach, w sytuacjach tego wymagających, wprowadzona zostanie ręczna regulacja ruchem przez policjantów, dlatego apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej uwagi i stosowanie się do sygnałów i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

W obrębie stadionu organizator koncertu wyznaczył 6 parkingów dla uczestników koncertu. Wjazd na ich teren odbywać się będzie po okazaniu wcześniej zakupionego (przez internet) biletu służbie parkingowej. W celu sprawnej identyfikacji kierujących pojazdami z ważnymi biletami uprawniającymi do wjazdu na teren parku, uprasza się o wystawienie ich w prawym górnym rogu szyby czołowej pojazdu oraz kierowanie się bezpośrednio w rejon wjazdu na parking zgodnie z informacją na bilecie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, zaleca się osobom nie posiadającym uprzednio zakupionych biletów parkingowych o nie przyjeżdżanie swoim pojazdem w rejon stadionu.

Dla uczestników koncertu uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja autobusowo - tramwajowa. Ponadto w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w godz. od 9.00 do 21.00, zostanie uruchomiona infolinia 32-200-11-11, gdzie będzie można uzyskać informacje o bieżącej sytuacji na drogach oraz sposobie dojazdu na stadion.