Wiadomości

PODSUMOWANIE AKCJI "TRZEŹWOŚĆ" NA BĘDZIŃSKICH DROGACH

Data publikacji 03.07.2018

Wczoraj na drogach i ulicach powiatu będzińskiego policjanci drogówki prowadzili działania wzmożone w ramach akcji "Trzeźwość". W przedsięwzięciu brało udział 5 policjantów, którzy przeprowadzili 417 badań na zawartość alkoholu. Wśród kontrolowanych kierowców, policjanci wyeliminowali z dalszej jazdy dwie osoby nietrzeźwe.

W ramach wczorajszej akcji "trzeźwość" policyjne patrole kontrolowały stan trzeźwości, jednocześnie w kilku miejscach powiatu. W trwających działaniach uczestniczyło łącznie 5 policjantów ruchu drogowego którzy tym razem swoją uwagę skupili na pojazdach ciężarowych. Przeprowadzono łącznie 417 kontroli drogowych podczas których ujawniono jednego kierującego  pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu i jadącego rowerm również po użyciu alkoholu. 

Przypominamy!!!

zgodnie z obowiązującym prawem: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. By uświadomić powagę tego problemu  zwracamy uwagę, że 18.05.2015 r. ustawodawca dokonał zmian przepisów w tym zakresie ustanawiając dużo surowsze kary. Na osobę popełniającą powyższe przestępstwo sąd obligatoryjnie  zasądza świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5000 zł. Dla osób popełniających po raz drugi to samo przestępstwo świadczenie pieniężne wynosi 10000 zł, a kara pozbawienia wolności wzrasta z 2 do 5 lat. Dodatkowo wobec sprawcy korzystającego z pojazdu w stanie nietrzeźwości zasądzony zostaje zakaz prowadzenia pojazdów  na okres nie mniejszy niż 3 lata. Śmiałkowie, którzy po raz drugi odważą się zasiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu spotkają się z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Od 18 maja zostały również zaostrzone przepisy wobec kierowców, którzy dalej kierują pojazdem pomimo cofnięcia im uprawnień. Przepisy mówią jasno - kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnień, które utracił w związku z uprzednim orzeczeniem środka karnego, o którym mowa w art 39 pkt.3 w warunkach określonych w art 42 par 2-4 podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.