Fundacja pomaga. I my wspomóżmy Fundację... - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Wiadomości

Fundacja pomaga. I my wspomóżmy Fundację...

Data publikacji 06.12.2017

Miniony weekend był tragiczny dla środowiska policyjnego. Podczas akcji w województwie dolnośląskim od kul przestępcy zginął policjant z oddziału antyterrorystycznego. W naszym województwie, w Częstochowie, w drodze na służbę zmarł natomiast 41-letni kierownik rewiru dzielnicowych. Obaj nasi koledzy pozostawili żony i dzieci. Właśnie w takich przypadkach pomaga Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Niedawno minęła 20 rocznica powołania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dzięki ofiarności darczyńców, dzieci i żony naszych kolegów, którzy stracili życie na służbie otrzymują realne wsparcie. Pamiętajmy, że fundacji możemy przekazać 1% z naszego podatku, możemy też zadeklarować przekazywanie dowolnej kwoty co miesiąc z naszego uposażenia.

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90-tych, a wynikały ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom.

Na polecenie nadinspektora Jerzego Stańczyka - ówczesnego Komendanta Głównego Policji - zaczęto gromadzić informacje o materialnych warunkach osieroconych rodzin. W gmachu Komendy Głównej Policji powstała Tablica i Księga Pamięci ku czci poległych policjantów.

21 lipca 1997 roku Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Papała, podczas obchodów Święta Policji, ogłosił powołanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zarejestrowanie Fundacji nastąpiło 13 listopada 1997 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy. Od samego początku nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji. Od 9 stycznia 2006 roku, Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przyjmować darowizny odpisu podatkowego w wysokości 1%. To dzięki otwartym sercom wielu darczyńców, otrzymuje środki, będące podstawą funkcjonowania Fundacji.

Jakiś czas temu zwracaliśmy się z prośbą o wsparcie Fundacji. Ponawiamy tę prośbę. Będzie to niewątpliwy gest solidarności z naszymi kolegami, którzy oddali życie, skierowany do ich bliskich. Zasilenie Fundacji choćby jedną symboliczną złotówką przez każdego policjanta co miesiąc, po zsumowaniu da znaczące środki na jej statutową działalność.

KWP Katowice