Wiadomości

Akcja "Smog"... wspólne działania z Inspekcją Transportu w walce z trucicielami środowiska

W ramach ogólnopolskiej kampanii prowadzonej pod hasłem "Smog" policjanci z będzińskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego wybrali się na powiatowe drogi i ulice. Główną ideą wczorajszej akcji była kontrola jak największej ilości samochodów w celu wyeliminowania tych pojazdów, których jazda po drogach stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. W działaniach policjanci i inspektorzy wykorzystali między innymi specjalistyczne urządzenia służące do analizy spalin samochodowych.

We wczorajszych działaniach "Smog" uczestniczyło oprócz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w sumie 20 policjantów z będzińskiej drogówki. Główną ideą ogólnopolskiej kampanii jest ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery, szczególnie poprzez ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów, przede wszystkim dotyczących uszkodzeń i wadliwego działania układu wydechowego, lub nieprawidłowej pracy silnika. Od momentu rozpoczęcia wspólnej akcji, od godziny 6.00 do 22.00 dokonano prawie 100 kontroli pojazdów. Zdecydowanie pozytywnym aspektem wczorajszych działań jest fakt wyeliminowania z ruchu tylko jednego pojazdu w związku z jego nieprawidłową emisją spalin. W czterech innych przypadkach mundurowi zatrzymali również dokumenty samochodów w związku z ich złym stanem technicznym. Baczną uwagę kontrolujący zwracali także tradycyjnie na stan trzeźwości kierowców, czas ich pracy oraz posiadane uprawnienia do kierowania. Policjantów wraz z inspektorami ITD najczęściej można było wczoraj spotkać w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych na których występuje wzmożony ruchu samochodów ciężarowych. Tradycyjnie należą do nich drogi krajowe numer 86 i 78 oraz droga wojewódzka numer 913. 

  • Akcja "Smog"... wspólne działania z Inspekcją Transportu w walce z trucicielami środowiska
  • Akcja "Smog"... wspólne działania z Inspekcją Transportu w walce z trucicielami środowiska
  • Akcja "Smog"... wspólne działania z Inspekcją Transportu w walce z trucicielami środowiska